Nieuwbouw Oud Hollands

Wat staat er in de Technische Omschrijving?

Voordat een nieuwbouwproject in verkoop kan, worden door diverse betrokken partijen de definitieve verkoop- en contractstukken gemaakt. Een van die stukken die door de aannemer wordt opgemaakt is een Technische Omschrijving (T.O.) inclusief Afwerkstaat. Maar wat is nu precies een Technische Omschrijving en wat kun je daar allemaal in terugvinden? 

Technische Omschrijving

In de Technische Omschrijving (T.O.) wordt kort en bondig vastgelegd onder welke condities de nieuwbouwwoning wordt opgeleverd, met welke materialen de woning wordt gebouwd, welke technische voorzieningen aanwezig zijn in de woning, wat de afwerking is van de woning en hoe bepaalde zaken zijn geregeld. Een compact document met belangrijke informatie zodat je weet wat je kunt verwachten en waar je terecht kunt tijdens de bouw en in het vervolgtraject.

Afwerkstaat

De specifieke afwerking van de woningen wordt vastgelegd in de zogenoemde Afwerkstaat, deze is ook opgenomen in de T.O. In deze afwerkstaat worden de materialen- en kleurenstaat (exterieur en interieur) per ruimte weergegeven. Hierin is te lezen welk onderdeel van de woning met welke materialen en in welke kleuren worden afgewerkt.

Inhoud 

In de T.O. worden onder andere de volgende punten vastgelegd:

 • Betrokken partijen
 • Materiaal- en kleurenkeuze
 • Terreininrichting en bestrating
 • Vloerafwerking
 • Daken, gevels en goten
 • Vloerafwerking
 • Kozijnen en deuren
 • Beglazing
 • Hang- en sluitwerk
 • Trappen en leuningen
 • Timmerwerk
 • Metselwerk
 • Schilderwerk
 • Wandafwerking
 • Keuken inrichting en installatie
 • Sanitair inrichting en tegelwerk
 • Elektrische installaties
 • Warmwatervoorziening
 • Ventilatie
 • Tuininrichting
 • Garanties

Kortom, alle zaken die te maken hebben met de bouw en specifieke informatie over de technische afwerking van alle woningtypen.

Contractstuk

De Technische Omschrijving (T.O.) is één van de contractstukken die tijdens de start verkoop beschikbaar is ter inzage. Dit contractstuk is samen met de technische verkooptekeningen onderdeel van de Koop-Aannemingsovereenkomst (K.A.O.).