Houten huisjes

Hoe werkt de toewijzing van een nieuwbouwwoning?

Als je op zoek bent naar een nieuwbouwwoning, dan is het raadzaam om je voor meerdere nieuwbouwprojecten in te schrijven. Zo blijf je niet alleen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, dit kan ook later nog meespelen bij de toewijzing. Want bij nieuwbouw worden de woningen toegewezen aan de hand van een aantal criteria. Wat wordt nu precies bedoeld met de toewijzing van een nieuwbouwwoning en hoe gaat dat in zijn werk? 

Start verkoop en inschrijving

Via nieuwsbrieven wordt je regelmatig op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in een nieuwbouwproject. Ook wordt er duidelijk gecommuniceerd wanneer de start verkoop van de woningen plaatsvindt en op welke wijze je je kunt inschrijven voor jouw favoriete bouwnummer(s). Op de dag van de Start Verkoop zijn alle contractstukken beschikbaar ter inzage en kun je alle stukken van jouw favoriete bouwnummer(s) downloaden om goed te bestuderen. Vanaf dat moment start ook de inschrijving en kun je je tot de sluitingsdatum inschrijven voor jouw favoriete bouwnummer(s).

Sluitingsdatum

Er wordt duidelijk gecommuniceerd wanneer de inschrijving sluit. Tot die specifieke datum en het aangegeven tijdstip krijg je de gelegenheid om alle contractstukken te verzamelen, te bestuderen en experts te laten meekijken. Weet je zeker voor welke woning(en) je gaat, dan kun je jouw favoriete bouwnummer(s) vóór sluitingsdatum doorgeven. Na de sluitingsdatum worden alle inschrijvingen verzameld en vindt de toewijzing plaats. De meeste projectontwikkelaars hebben hiervoor een vaste toewijzings- of lotingsprocedure met spelregels opgesteld die vaak terug te vinden is op de projectwebsite.

Waarom een toewijzingsprocedure? 

De verkoper wil natuurlijk zo snel mogelijk alle woningen kunnen toewijzen en verkopen, zodat er volgens planning ook gestart kan worden met de bouw. Vaak is dat als 70% van de woningen is verkocht. Het is de verkoper dus aangelegen dat na de toewijzing (het merendeel van) de toegewezen woningen ook daadwerkelijk verkocht gaan worden. Hiervoor zijn transparante spelregels en voorwaarden vastgelegd die voor iedereen inzichtelijk zijn en voor deelname aan de inschrijving bekend zijn. Ook voor de kopende partij is het fijn dat er een procedure is. Zo weet de koper hoe het allemaal in zijn werk gaat en kunnen er geen misverstanden of onduidelijkheden ontstaan.

Toewijzing

Met toewijzing wordt bedoeld dat de beschikbare woningen van dat specifieke project of die fase worden verdeeld onder alle inschrijvers. Dit gebeurt zoals gezegd via een vaste toewijzings- of lotingsprocedure met de spelregels en voorwaarden van de betreffende verkopende partij.

Spelregels en voorwaarden

Tegenwoordig is de toewijzings- of lotingsprocedure transparant en is vooraf voor iedereen helder hoe de toewijzing van de woningen plaatsvindt en onder welke voorwaarden. De spelregels voor de toewijzing kunnen echter verschillen per verkopende partij en het is voor de koper belangrijk om hier tijdig kennis van te nemen.

Hierbij enkele voorwaarden en eisen die bij de toewijzing bepalend kunnen zijn:

  • Loting vindt plaats via notaris
  • Toewijzing vindt plaats door projectontwikkelaar en betrokken makelaar
  • De duur van de inschrijving voor een bepaalde projectfase
  • De aanwezigheid van een financiële check van de hypotheekverstrekker
  • Zoveel mogelijke toewijzing aan de eerste voorkeuren
  • Beste voorwaarden die meer zekerheid voor aankoop bieden (eigen geld)
  • Etc.

Procedure na toewijzing

Na de toewijzing worden alle inschrijvers (kandidaat kopers) op de hoogte gebracht of zij een woning hebben toegewezen gekregen of dat zij op de reservelijst staan voor een bepaald bouwnummer. Heb je geluk, dan heb je een woning toegewezen gekregen en krijg je een optie op dat specifieke bouwnummer. Vanaf dat moment ben je optant. Je krijgt dan vaak enkele dagen de tijd om de optie te accepteren en hiermee geef je aan dat je de woning wilt kopen. Mocht je je bedenken, dan kun je afzien van de optie en wordt deze woning opnieuw aangeboden aan andere inschrijvers op de reservelijst.

Verkoopgesprek

Heb je een woning toegewezen gekregen en de optie geaccepteerd, dan word je uitgenodigd voor een verkoopgesprek bij de verkopende nieuwbouwmakelaar. In dit gesprek wordt de verkoopprocedure nader toegelicht, worden de verkoopstukken nader besproken en kun je al je vragen stellen. Na het bestuderen van alle definitieve contractstukken wordt vervolgens de Koop- Aannemingsovereenkomst opgemaakt en door beide partijen ondertekend. De aankoop is hiermee vastgelegd en alle partijen doen hun uiterste best om aan alle vastgestelde voorwaarden binnen de afgesproken termijn te voldoen. Door de verkopende partij wordt je regelmatig op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken.


TIP

Heb je jouw droomwoning in een nieuwbouwproject gevonden? Verdiep je dan alvast in de geldende inschrijfvoorwaarden voor dat project. Dan weet je waar je rekening mee kunt houden en hoe je straks kunt voldoen aan deze voorwaarden. Hiermee vergroot je jouw kans op het toewijzen van jouw droomwoning!