Nijmegen appartement

Waar op letten bij aankoop van nieuwbouw appartement?

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning komen al heel veel dingen op je pad waar je aan moet denken en waar je rekening mee moet houden. Bij het kopen van een nieuwbouw appartement komen ook andere zaken aan de orde. Waar moet je eigenlijk op letten bij de aankoop van een nieuwbouwappartement?

Aandachtspunten

Hieronder staan een aantal aandachtspunten en termen opgenomen die te maken hebben met het kopen van een appartementsrecht.

Vereniging van Eigenaren (VvE) 

Bij de aankoop van een appartement(srecht) word je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Deze vereniging is namens alle leden (bewoners) verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes van het appartementengebouw. De VvE wordt opgericht bij de notaris.

Maandelijkse servicekosten

Als lid van de VVE betaal je maandelijks servicekosten aan de VVE waarmee de VVE het gebouw en de gemeenschappelijke ruimtes kan onderhouden. Dit betreft huidig en ook toekomstig (algemeen) onderhoud. Denk hierbij aan het dak, gevels, lift en trappenhuis.

Oprichtingsvergadering

Een oprichtingsvergadering is de allereerste Algemene Ledenvergadering van de nieuwe Vereniging van Eigenaren. In deze eerste vergadering worden kandidaten voor het bestuur voorgedragen en gekozen, de onderhoudsplannen besproken en worden de statuten formeel vastgesteld. Tijdens deze officiële vergaderingen mogen alle leden meebeslissen over het beleid en de plannen van de VvE.

Statuten

De statuten van een VVE is een officieel document dat bij de notaris wordt opgesteld waarin de regels voor de leden zijn opgenomen. Een Huishoudelijk Reglement kan onderdeel zijn van de statuten, deze zijn beiden terug te vinden in de Splitsingsakte.

Huishoudelijk Reglement

Naast wettelijke regels en regels die zijn opgenomen in de Splitsingsakte, kan een Huishoudelijk Reglement een aanvulling zijn. Hierin zijn vaak praktische regels opgenomen over algemeen gebruik in zowel de appartementen als in de gemeenschappelijke ruimtes (Geluidsoverlast, privégebruik vergaderruimte etc.).

Splitsingsakte

De Splitsingsakte is een notarieel document waarin per appartementsrecht het aandeel in de VvE wordt vastgelegd. In deze akte wordt het betreffende appartementengebouw omschreven met de gemeenschappelijke ruimten,  alsmede alle separate appartementen die onderdeel zijn van het gebouw.

Splitsingstekening

Een splitsingstekening is een overzichtstekening waarbij de ligging van het gebouw en alle plattegronden van alle verdiepingen van dit gebouw zijn opgenomen. Hierin zijn alle appartementen ingetekend met het betreffende huisnummer en bijbehorende bergingen/fietsenstallingen/garages etc.

Splitsingsreglement

In dit reglement staan alle rechten en plichten van de VvE leden opgenomen, waaronder de gezamenlijke (begrotings)kosten, gebruiksregels van het gebouw en het functioneren van de VvE.

Gemeenschappelijk gebruik

Alle appartementseigenaren (leden van de VVE) mogen (mede)gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw, zoals de hal, lift, trappenhuis etc. De VvE beheert deze ruimtes.

Woningborgcertificaat bij VvE

Het Woningborgcertificaat biedt enerzijds de garantie dat het appartementengebouw wordt afgebouwd en anderzijds de garantie bij technische gebreken na oplevering. Dit certificaat wordt ter beschikking gesteld aan de VVE.


TIP

Het is belangrijk om voor de aankoop van een appartementsrecht inzage te krijgen in bovenstaande zaken, zodat je weet hoe het werkt en ook welke consequenties dit heeft voor de maandelijkse lasten. Voor meer specifieke en inhoudelijke informatie over het kopen van een nieuwbouwappartement kun je terecht bij de nieuwbouwmakelaar.