Bouw fundering

Wat is nu precies een HOERA-brief bij de aankoop van nieuwbouw?

Als je een nieuwbouwwoning hebt gekocht dan ontvang je van de verkopende partij op een bepaald moment de zogenoemde HOERA-brief. Dat klinkt als iets feestelijks en dat is het ook! In het kort gezegd betekent deze brief dat er officieel gestart kan worden met de bouw. En dat is zeker goed nieuws, voor alle betrokken partijen! Maar wat is nu precies een HOERA-brief, wat staat erin en wanneer ontvang je die?

Koop-Aannemingsovereenkomst

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning wordt een koopcontract getekend, bij nieuwbouw heet dat de Koop-Aannemingsovereenkomst (KAO). Hierin worden alle afspraken tussen verkoper en koper vastgelegd inclusief alle ontbindende voorwaarden (bijv. financiering) en opschortende voorwaarden.

Ontbindende voorwaarden

Ontbindende Voorwaarden zijn voorbehouden waarop je de koopovereenkomst eventueel zou kunnen ontbinden. Een veel gebruikte voorwaarde is het voorbehoud van financiering. Mocht je de financiering toch niet rond kunnen krijgen, dan kun je met verklaringen van hypotheekverstrekkers de KAO alsnog ontbinden en zie je van de koop af.

Opschortende voorwaarden

Opschortende voorwaarden zijn voorbehouden waarop de koopovereenkomst kan worden ontbonden en/of opgeschort (verplaatst). Aan deze voorwaarden moet eerst worden voldaan alvorens de koop zoals afgesproken in de KAO definitief is.

Start bouw

Formeel kan er pas gestart worden met de bouw als de Opschortende Voorwaarden zijn vervallen. Als alle opschortende voorwaarden zijn vervallen, dan betekent dat er genoeg woningen zijn verkocht (meestal > 70%), de grond bouwrijp is en de bouwvergunning is verleend. De bouw kan dan pas officieel van start!

HOERA-brief

Na het ondertekenen van de Koop-Aannemingsovereenkomst (KAO) is het altijd even afwachten tot je bericht krijgt dat alle ontbindende voorwaarden zijn verlopen en dat aan alle opschortende voorwaarden is voldaan. Pas dan ontvang van de verkopende partijen (projectontwikkelaar/aannemer) ter bevestiging de zogeheten HOERA-brief. In deze HOERA-brief staat dat de bouw officieel van start kan en word je uitgenodigd om naar de notaris te gaan om de Leveringsakte en Hypotheekakte te ondertekenen.

Zowel voor de verkopende partijen als voor alle nieuwbouwkopers is dit dus een belangrijke brief ;-)