Contract

Wanneer ga je naar de notaris als je nieuwbouw hebt gekocht?

Als je een nieuwbouwwoning hebt gekocht, dan wordt tussen verkoper en koper de Koop-Aannemingsovereenkomst (KAO) ondertekend. Het duurt dan vaak nog even tot je bericht krijgt dat de bouw officieel kan gaan starten. Zodra de Ontbindende Voorwaarden en Opschortende Voorwaarden uit de KAO zijn vervallen en het dan echt zover is, dan ontvang je van de verkopende partijen de zogenoemde HOERA-brief. Hierin staat dat de bouw officieel gaat starten en je voor de ondertekening van alle contracten naar de notaris kunt. Maar wanneer ga je naar de notaris, met welke contractstukken krijg je te maken en wat regelt de notaris bij de aankoop van jouw nieuwbouwwoning?

Wat is een HOERA-brief?

In de Koop-Aannemingsovereenkomst zijn alle rechten en plichten van verkoper en koper opgenomen, waaronder ook alle ontbindende en opschortende voorwaarden. Zodra alle Ontbindende Voorwaarden zijn verlopen en aan alle Opschortende Voorwaarden is voldaan, dan ontvang je van de verkopende partij (vaak projectontwikkelaar / aannemer) de zogenoemde HOERA-brief. Dit is het officiële bericht waarin wordt bevestigd dat er meer dan 70% van de woningen is verkocht en de omgevingsvergunning onherroepelijk is. Nu weet je het zeker, de bouw kan nu officieel starten. Hoera!

Tekenafspraak

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning wordt door de verkopende partij een projectnotaris vastgelegd. Na ontvangst van de HOERA-brief wordt je uitgenodigd voor een tekenafspraak bij deze projectnotaris. Bij de notaris onderteken je formeel alle officiële contractstukken zoals de Leveringsakte en daarna (eventueel) de Hypotheekakte en Samenlevingscontract. Met ondertekening van de Leveringsakte word je officieel eigenaar van de grond. Je bent overigens niet verplicht om ook de Hypotheekakte en andere aktes bij de projectnotaris te laten passeren, maar dat is natuurlijk wel het meest praktische. Het scheelt tijd, extra regelwerk en voorkomt mogelijk ook dubbele kosten.

Stukken Notaris

Bij de projectnotaris krijg je bij de aankoop van een nieuwbouwwoning te maken met diverse (contract)stukken, hieronder staan de meest voorkomende op een rij: 

  • Leveringsakte of Akte van Levering
  • Hypotheekakte
  • Nota van afrekening
  • Garantiecertificaat 

Wat is een Leveringsakte?

Een Leveringsakte, ook wel Akte van Levering genoemd, is een officieel document dat door de notaris, op basis van de Koop-Aannemingsovereenkomst, is opgesteld om de overdracht van de grond van een nieuwbouwwoning officieel vast te leggen. Door de ondertekening door beide partijen gaat het eigendom van de grond over van verkoper naar koper. 

Wat is een hypotheekakte? 

Een Hypotheekakte is een officieel document waarin wordt vastgelegd dat de koper (=hypotheekgever) zijn nieuwbouwwoning als onderpand geeft aan de hypotheekverstrekker (=hypotheeknemer). In ruil hiervoor krijg de koper de geldlening voor zijn nieuwe woning. 

Betalingen via de Nota van Afrekening

Op de Nota van Afrekening worden alle belangrijke facturen opgenomen die tijdens de notariële overdracht van de grond door de koper moet worden betaald.  Hierbij zijn ook alvast de facturen opgenomen van verkoper (grondprijs), aannemer (aanneemtermijnen) en financieel adviseur (advieskosten). De kosten die je maakt voor de financiering van jouw nieuwe woning zijn namelijk aftrekbaar en daarom is de Nota van Afrekening een belangrijk document voor jouw Inkomstenbelasting (IB).  

Garantiecertificaat

Voorafgaand aan de afspraak bij de notaris voor het ondertekenen van de Leveringsakte, ontvangt de koper per post het Woningborg-Garantiecertificaat van de woning. Een verplicht document om het recht van hypotheek te kunnen vestigen, noodzakelijk bij het ondertekenen van de Hypotheekakte. Dit Garantiecertificaat is een belangrijk document dat de kwaliteit van de (af)bouw van jouw woning waarborgt. Met dit document ben je als koper tijdens de bouw beschermd tegen een eventueel faillissement en tegen bouwtechnische onvolkomenheden, ook na oplevering van de woning. Goed bewaren dus en dit document mag zeker niet ontbreken in de Garantiemap!

Overige contractstukken

Voor kopers die gaan samenwonen kunnen ook andere contractstukken door de notaris worden verzorgd, zoals een Samenlevingscontract of Testament. Deze kunnen dan gelijktijdig met de notariële overdracht van de grond worden ondertekend. Dan is dat ook weer mooi geregeld! 

De 5% regeling

De laatste 5% uit het bouwdepot (de helft van de laatste bouwtermijn) dient als achtervang in depot te worden gestort bij de notaris en moet daar blijven staan tot tenminste 3 maanden na oplevering. Mochten er bij de oplevering of in de eerste drie maanden ná oplevering gebreken worden geconstateerd, dan is de 5% in depot of een bankgarantie van de aannemer een stok achter de deur. Pas als alle gebreken zijn opgelost, dan wordt de laatste 5% door de notaris vrijgegeven en uitgekeerd aan de aannemer. Dit noemt men de 5% regeling. 


Kortom, een afspraak bij de notaris is een officieel moment met belangrijke documenten die veel rechten en plichten met zich meebrengen!