Bouw dak

Wat zijn termijnfacturen bij het kopen van een nieuwbouwhuis?

De betaling van een nieuwbouwhuis gaat anders in zijn werk dan bij de aankoop van een bestaande woning. Als je een nieuwbouwwoning koopt, dan betaal je een bedrag voor de grond en je betaalt een bedrag voor het bouwen van de woning, de zogenoemde koop- en aanneemsom. De woning wordt gefaseerd gebouwd en de betaling van de aanneemsom en het meer- en minderwerk wordt dan ook verdeeld over termijnen. De zogeheten termijnfacturen. Maar wat zijn termijnfacturen en wat is de verdeling?

Nieuwbouwgarantieregelingen

Gerenommeerde aannemers zijn aangesloten bij bedrijven die garant staan voor de bouw en zekerheid geven aan nieuwbouwkopers. Bekende bedrijven voor nieuwbouw zoals Bouwgarant, Woningborg en SWK verstrekken modelovereenkomsten (inclusief Algemene Voorwaarden en Algemene Toelichting) aan de aannemer en zorgen ervoor dat de Garantiecertificaten worden afgegeven aan nieuwbouwkopers. In de Nieuwbouwgarantieregelingen van Bouwgarant, Woningborg of SWK zijn de termijnfacturen en bijbehorende percentages vastgelegd. Deze termijnfacturen zijn opgenomen in een termijnschema die je terug kunt vinden in de (model) Aannemingsovereenkomst (AO).

Termijnfacturen

Termijnfacturen worden betaald uit het bouwdepot dat wordt geactiveerd zodra de hypotheekverstrekker de getekende Hypotheekakte heeft ontvangen. Hoe deze termijnbetalingen worden vastgesteld, dat wordt bepaald door het woningtype en de voortgang van de bouw. Het aantal termijnfacturen hangt namelijk af van het aantal woonlagen en verdiepingsvloeren van de woning. Een gemiddeld huis met 3 woonlagen en bij een appartement worden er vaak 9 termijnen in rekening gebracht:

  1. Bij de start van de bouw
  2. Bij gereedkomen ruwe begane grondvloer
  3. Bij gereedkomen ruwe 1e verdiepingsvloer
  4. Bij gereedkomen ruwe 2e verdiepingsvloer
  5. Bij volwaardig en permanent waterdicht maken dak
  6. Bij gereedkomen van het wind- en waterdicht maken van de buitengevel
  7. Bij gereedkomen van alle binnen wanden en binnen kozijnen
  8. Bij gereedkomen van stucwerk, spuitwerk en tegelwerk
  9. Bij oplevering

De eerste termijnfactuur wordt vaak verrekend via de Nota van Afrekening tijdens de notariële overdracht bij de notaris. Daarna worden de termijnfacturen rechtstreeks naar de koper verstuurd die deze kan doorsturen naar de bank om ze via het bouwdepot te laten betalen. De laatste termijn dient vóór oplevering betaald te zijn. De laatste 5% (de helft van de laatste bouwtermijn) dient als achtervang in depot te worden gestort bij de notaris en moet daar blijven staan tot tenminste 3 maanden na oplevering van de woning. Dit is de zogenoemde 5% regeling.

De 5% regeling

Mochten er bij de oplevering of in de eerste drie maanden ná oplevering gebreken worden geconstateerd, dan is de 5% in depot of een bankgarantie van de aannemer een stok achter de deur. Pas als alle gebreken zijn opgelost, dan wordt de laatste 5% vrijgegeven en uitgekeerd aan de aannemer. Dit noemt men de 5% regeling.


TIP

Nog goed om te weten... Mocht in jouw project een bankgarantie door de aannemer zijn afgegeven, check dit dan vóór oplevering nog even bij de notaris. Mocht dit niet geregeld zijn, dan kun je alsnog 5% in een depot storten bij de notaris.

Als je toch al van plan was om nog even langs de bouw te rijden, dan kun je gelijk de vorderingen checken op basis van de termijnfacturen die je hebt ontvangen ;-)