Bouw fundering

Wat zijn werkbare dagen bij nieuwbouw?

In de bouw wordt er gesproken over werkbare dagen en niet werkbare dagen. Maar wat zijn nu precies werkbare dagen en niet werkbare dagen? En hoe zit dat nu eigenlijk bij het bouwen van nieuwbouwwoningen? Hoe lang duurt de bouw van een nieuwbouwwoning en hoe wordt dit vastgelegd? In dit artikel vind je de antwoorden op deze vragen.

Gemiddelde bouwtijd nieuwbouw

De gemiddelde bouwtijd van een nieuwbouwhuis ligt tussen een jaar en anderhalf jaar (12-18 maanden). De bouwtijd van een appartementengebouw kan hiervan afwijken, afhankelijk van de grootte en complexheid. De daadwerkelijke bouwtijd heeft o.a. te maken met de werkbare dagen.

Werkbare dagen

Als je een nieuwbouwwoning koopt, dan wordt er vastgelegd binnen welke termijn de aannemer na de start van de bouw de woning moet opleveren. In de bouw kunnen er verschillende situaties zich voordoen waardoor de bouw vertraging kan oplopen, zoals vorst of staking. Om die redenen is het lastig om exact de uiterlijke datum van oplevering van de woning vast te leggen. Daarom is het gebruikelijk om de maximale bouwtijd en uiterlijke oplevering van de woning aan te geven in werkbare dagen per jaar. Werkbare dagen zijn dagen waarop door de aannemer gewerkt kan worden. Een gemiddeld kalenderjaar telt 180 werkbare dagen.

Niet werkbare dagen

In een kalenderjaar vallen naast werkbare dagen ook niet werkbare dagen zoals weekenden, doordeweekse feestdagen en dagen waarop niet gewerkt kan worden vanwege weersomstandigheden of eventuele stakingen.

Voorbeeld berekening werkbare dagen in 2023: 

Aantal dagen per jaar                      365

Aantal weekenddagen                      104

Vakantiedagen CAO                           25

Feestdagen op werkdagen                 6

Totaal                                                229 werkbare dagen

Theoretisch telt 2023 dus 229 werkbare dagen waarop bouwlieden werkzaamheden kunnen verrichten op de bouw. In de praktijk zijn er altijd wel bepaalde factoren waardoor het aantal werkbare dagen daadwerkelijk lager uitvalt. Zoals gezegd, een gemiddeld kalenderjaar telt 180 werkbare dagen.

Vastlegging

Bij het kopen van een nieuwbouwhuis in een nieuwbouwproject wordt in de Aannemingsovereenkomst (AO) het aantal werkbare dagen vastgelegd waarbinnen de aannemer de woning moet opleveren. Hierin wordt tevens opgenomen welk exact moment wordt gezien als start van de bouw. Vaak is dat na het leggen van de begane grond vloer. Zodra de bouw officieel is gestart, ontvang je van de aannemer hierover bericht en dan zal ook de eerste termijnfactuur worden verstuurd.