Nieuwbouw Vianen

Wat doet een Kopersbegeleider voor nieuwbouwkopers?

Als je een nieuwbouwwoning hebt gekocht en de Koop- Aannemingsovereenkomst (KAO) hebt getekend, dan kan er een afspraak worden gemaakt met de kopersbegeleider. Een koperbegeleider treedt vaak op namens de aannemer en is het vaste aanspreekpunt voor de kopers tijdens de hele bouwperiode. Wat de kopersbegeleider voor nieuwbouwkopers doet en waarvoor je bij deze 'wooncoach' terecht kunt, lees je in dit artikel.

Kopersbegeleider

De Koperbegeleider treedt op namens de aannemer en is tijdens het hele bouwproces het vaste aanspreekpunt voor de nieuwbouwkopers. Deze is bouwkundig onderlegd en heeft een coördinerende rol. De Kopersbegeleider zorgt ervoor dat alle woonwensen, voor zover mogelijk, in overleg kunnen worden gerealiseerd en de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door de aannemer. De Kopersbegeleider (ook wel Kopersadviseur genoemd) geeft passend en persoonlijk advies voor het te kiezen meer- en minderwerk en begeleidt de kopers waar nodig.

Wanneer ga je naar de Kopersbegeleider?

Zodra je de woning hebt gekocht, word je door de aannemer uitgenodigd voor een afspraak bij de Kopersbegeleider. Hoe eerder hoe beter, want daar hebben alle partijen baat bij. Voor de aannemer is het fijn om te weten welk meerwerk er voor alle woningen moet worden uitgevoerd en welke materialen hiervoor besteld moeten worden. Voor de kopers is het goed om inzicht te hebben in hun woonwensen, de mogelijkheden en wat de totale kosten zijn voor het meerwerk, aangezien dit (grotendeels) meegefinancierd kan worden in de Nieuwbouwhypotheek.

Meer- en minderwerklijsten

In het gesprek met de kopersbegeleider wordt het bouwproces besproken en de mogelijkheden voor het diverse meerwerk voor Ruwbouw en Afbouw doorgenomen. Het gekozen meerwerk kun je doorgeven middels de meer- en minderwerklijsten (ook wel koperskeuzelijsten genoemd). Zijn er vragen over het meerwerk, dan kun je die stellen aan de kopersbegeleider.

Sluitingsdata

Bij het doornemen van de meerwerklijsten, word je ook geattendeerd op de sluitingsdata. De sluitingsdata zijn de uiterlijke data waarop je dat betreffende meer- en minderwerk kunt doorgeven en kunnen per fase verschillen. Je kiest namelijk eerst de ruwbouw opties voor een specifieke datum, op een later moment de afbouw opties. Let op! Deze data liggen vast, aanpassingen na deze data zijn vrijwel niet mogelijk.

Badkamer en keuken showrooms

Verder ontvang je de adressen van de leveranciers voor de badkamer en keuken. Want op korte termijn mogen ook de showrooms worden bezocht voor het uitzoeken van het sanitair en tegelwerk voor de badkamer / toilet en als dit bij de woning is inbegrepen natuurlijk ook voor de keuken.

Offertes

Als de keuzes voor het meer- en minderwerk zijn gemaakt, kan de definitieve offerte voor akkoord worden ondertekend. Tegenwoordig gebeurt dit ook veel digitaal. Na definitief akkoord worden alle betrokken partijen door de kopersbegeleider hiervan op de hoogte gebracht, zodat iedereen aan de slag kan om zijn of haar deel te regelen.

Vragen

Een kopersbegeleider is bouwkundig onderlegd, dus voor alle bouwtechnische vragen over bijvoorbeeld de mogelijkheden voor wijziging van de indeling van de woning, vragen over het meer- en minderwerk en over de bouw kun je daar terecht. Neem weer jouw vragenlijstje mee, dan kun je daarna met een gerust hart alle bouwactiviteiten volgen!