Huis sleutel

Waar ligt de aansprakelijkheid bij gebreken aan nieuwbouwhuis?

Het is zover, de nieuwbouwwoning is opgeleverd en de laatste punten uit het opleveringsrapport zijn door de aannemer verholpen. Maar wat als er ná de oplevering nog gebreken naar voren komen, wie is er dan aansprakelijk? Door de ondertekening van de Koop-Aannemingsovereenkomst (KAO) zijn er al veel zaken omtrent de aansprakelijkheid van de aannemer geregeld. Dit heet de contractuele aansprakelijkheid. Welke gebreken zijn vastgelegd in de KAO en waar kun je terecht ná oplevering?

Perioden en gebreken

Volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) zijn hierbij verschillende perioden en gebreken te onderscheiden, deze worden hieronder nader beschreven.

Herstelperiode (3 maanden): 

Volgens de KAO krijgt de aannemer 3 maanden tijd om alle gebreken uit het opleveringsrapport te herstellen. Hierbij dient de eerder genoemde 5% regeling die bij de notaris in depot staat of via een bankgarantie is geregeld als drukmiddel mocht de aannemer in gebreke blijven.

Onderhoudsperiode (6 maanden):

Volgens de KAO krijgt de aannemer 6 maanden de tijd om gebreken te herstellen die binnen deze 6 maanden aan het licht zijn gekomen.

Verborgen gebreken (5,5 jaren):

Volgens de KAO is de aannemer aansprakelijk voor gebreken die pas na oplevering zijn ontdekt en ook niet eerder ontdekt hadden kunnen worden. Een lekkage bijvoorbeeld. Na de onderhoudsperiode van 6 maanden blijft de aannemer aansprakelijk voor het herstel. Het is dan raadzaam om het gebrek tijdig en schriftelijk bij de aannemer in te dienen.

Ernstige gebreken (20,5 jaar):

Volgens de KAO kan de aannemer na 5,5 jaar alleen nog aansprakelijk worden gesteld voor ernstige (structurele) gebreken. Een verkeerde constructie van de woning bijvoorbeeld. Ook hierbij is het dan raadzaam om het gebrek tijdig en schriftelijk bij de aannemer in te dienen.

Melding maken

Het kan zijn dat de woning is gebouwd met SWK, Woningborg of Bouwgarant garantie, hiervoor gelden dan andere garanties. Het kan ook zijn dat sommige gebreken zijn uitgesloten van garantie of dat bepaalde onderdelen van de woning een kortere garantietijd hebben. Dus zijn er gebreken na oplevering, bestudeer dan de contractstukken en onderneem direct actie.

Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft voor het melden van gebreken diverse Stappenplannen gemaakt.

Stappenplan nieuwbouwhuis gebreken na oplevering

Stappenplan nieuwbouwhuis opleveringsgebreken

Mocht het aan de orde zijn, bekijk dan goed wat voor jou van toepassing is en win advies in bij experts. De bovenstaande stappenplannen van Vereniging Eigen Huis kunnen je hierbij helpen.